Zakres usług rachunkowych

Prowadzenie księgowości

 • osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą
 • spółek cywilnych
 • spółek komandytowych
 • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
 • spółek akcyjnych
biuro rachunkowe PROFIT

Rozliczenia w formie

 • księgi przychodów i rozchodów
 • ewidencji przychodów (ryczałtu)
 • księgi handlowej

Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i z pełnym profesjonalizmem

biuro rachunkowe PROFIT

Czym się zajmujemy

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzanie sprawozdań do GUS
 • przekazywanie deklaracji do Urzędów Skarbowych
 • powiadamianie o zmianach w przepisach
 • powiadamianie o zbliżających się terminach rozliczeń
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • reprezentacja Klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS

Dodatkowe usługi

 • przygotowywanie pism do Urzędów Skarbowych i ZUS
 • przygotowywanie różnego rodzaju zestawień księgowych
 • opracowanie polityki rachunkowości
 • rozwiązywanie problemów księgowych oraz podatkowych
 • sporządzanie deklaracji INTRASTAT
biuro rachunkowe PROFIT

Prowadzenie spraw pracowniczych

 • rozliczenia z ZUS
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym
 • przygotowywanie list płac
 • prowadzenie spraw kadrowych
 • przygotowywanie deklaracji rocznych

Inne

 • doradztwo w zakresie rozpoczęcia działalności i wyboru formy opodatkowania
 • współpraca z biegłym rewidentem
 • odbiór dokumentów od klienta
biuro rachunkowe PROFIT

Poznaj nasz zespół, który pracuje na Twój sukces

pl_PL